تابلو فرمان دو سرعته تلفیقی سانا

قابلیت کنترل انواع موتورهای دو سرعته با توان و جریان های مختلف برای آسانسورهای کششی تا سرعت 1m/s

 کاهش خرابی و هزینه تعمیر و نگهداری به دلیل کیفیت بالای کنتاکتورهای مصرفی

 دارای سیستم کنترل بار  دیجیتال برای حفاظت موتور در برابر اضافه جریان و اتصالی در  سیم پیچهای موتور

قابلیت کنترل تاخیر  زمانی بین کنتاکتورها در هنگام شروع دور اندازی و توقف برای حرکت بهتر 


© Copy Right By Sadreletronic Dena co | Design by Afra